Tandbehandlinger

De behandlinger, vi tilbyder, er helt ajourførte og i meget høj kvalitet. Vi efteruddanner os løbende, og vi har et tæt samarbejde med en række specialister.

Vi foretager naturligvis almindelige tandeftersyn og forebyggende indsats, men derudover udfører vi stort set alt, hvad der i dag er muligt inden for moderne og højteknologisk diagnostik og behandling, f.eks.

  •  Plastbehandlinger
  •  Porcelænsbehandlinger
  •  Kroner
  •  Broer
  •  Kosmetiske behandlinger
  •  Blegning af tænder
  •  Parodontosebehandlinger
  •  Implantatbehandlinger

 

Mulighederne for at erstatte mistede tænder med nye fastsiddende tænder er rigtig gode. De nye fastsiddende tænder er baseret på implantater (en slags skruer), der vokser fast i kæben.  Implantaterne isættes af vores særdeles rutinerede svensk uddannede parodontalspecialist.

Både ved de mere almindelige behandlinger og ved avancerede behandlinger er mange patienter lige så nervøse for bedøvelsen som for behandlingen. Derfor lægger vi stor vægt på, at selve bedøvelsen er smertefri. Dette er muligt ved anvendelse af forskellige teknikker.

Vi søger konstant at forbedre tand- og kæbestatus på vores patienter i stedet for at lave lappeløsninger. Det skulle gerne være sådan, at tandsættet ikke svækkes med tiden men forbedres og styrkes, så det kan holde livet ud.

Samtykke og behandling
Som patient hos tandlægen er det ens eget valg, om man vil modtage den behandling, tandlægen anbefaler. Før man siger ja eller nej til en behandling, har man krav på, at tandlægen fortæller om behandling, der rækker ud over mindre rutinemæssige behandlinger som undersøgelse, tandrensning, lokalbedøvelse, og enkeltfyldninger og lignende.

Hvad skal tandlægen fortælle?
Tandlægen skal fortælle om undersøgelsen, sygdommen, behandlingsmulig-heder, forebyggelse, risici, og eventuelle komplikationer - også på længere sigt. Tandlægen skal også fortælle, hvad der kan ske, hvis man vælger ikke at blive behandlet. Hovedreglen er, at kravene til tandlægens information vokser, jo større eller mere risikofyldt behandlingen er.

Loven siger også, at ens samtykke til behandlingen kan ske ved, at man enten udtrykkeligt beder om en bestemt behandling eller i form af en stiltiende accept. Det betyder i praksis, at man også selv har ansvar for, at man ved nok til at træffe sit valg. Derfor bør man spørge, indtil man er sikker på, at man kan træffe sit valg. En god dialog giver et godt resultat.

Et vellykket resultat af behandlingen afhænger i høj grad af, at patienten og tandlægen samarbejder om den. Derfor er det vigtigt, at man taler sammen om behandlingen og om det, man selv kan eller skal gøre for et vellykket resultat. Brug tandlægens viden om de forskellige løsninger, der ofte er på et problem, og hold tandlægen informeret om forhold, der kan få indflydelse på behandlingen. Det står ingen steder, at man har pligt til det - men det er en god ide at gøre det.